Karşınızda Marjinal Yetenekler #6

“Koro ekip ruhundan doğar, her ses grubu tek sesli gibi uyum içinde olmalıdır” diye belirten Zeynep Mina Akşit solo performanslarını başarılarının bir hediyesi ve özgürlüğün tanımı olarak ifade ediyor.

Onun için müzik duygularını ifade etmek için iyi bir ilaç. Şu anda İstanbul Radyosu TRT Çok Sesli Gençlik Korosu’nda aktif korist olarak görev alan Mina’ya yeteneğinin yolculuğunu sorduk.