Karşınızda Marjinal Yetenekler #5

“Korist olmak, müziğin dolaysız anlatım olanaklarıyla insan sevgisi aşılamayı, ötekileştirmenin karşısında gösterilecek duruşa katkı sağlamayı gerektiriyor.“ diye belirten Medya İlişkileri Temsilcisi @izelbostanci sekiz yıl boyunca şef korist ve solist olarak görev alarak; toplumsal barış ve kardeşlik mesajlarını birbirinden güzel ezgilerle dünyanın tüm coğrafyalarına taşımış. Yeteneğinin yolculuğunu kendisine sorduk.

Kendini etnik müziğin etkisine hep bırak İzel!

#MarjinalYetenekler